Het kloppende hart bij Casablanco ligt bij de werfactiviteit zelf. Het is immers hier dat de doelgroepwerknemers hun werkervaring opdoen, competenties verwerven en waardering krijgen voor de inspanningen die ze leveren.

Bouwen met een sociale meerwaarde

De werven van Casablanco trachten de de woon- leefomgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te verbeteren, meer bepaald in de achtergestelde wijken.

Dit zijn voornamelijk:

  • totaalrenovaties
  • isolatie (gevel, dak, akoestische en thermische)
  • gevelrenovatie
  • afwerkingen

De klanten zijn hoofdzakelijk :

  • sociale verhuurkantoren
  • verenigingen
  • scholen
  • openbare besturen
  • Voor particulieren beperkt Casablanco haar aanbod voor Brusselse gezinnen die voldoen aan de inkomenvoorwaarde voor het bekomen van een sociale woning.

Aannemer

Om te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen en garanties die de uitvoering van steeds meer complexe werven met zich meebrengen, verkreeg Casablanco in 2006 de registratie als aannemer en de erkenning voor de deelname aan openbare aanbestedingen. Casablanco is sindsdien zeer actief in de zogenaamde gereserveerde aanbestedingen voor de sociale economie.

Duurzaam bouwen

De energetische en ecologische dimensie van de renovatie van gebouwen is sinds lange tijd één van de centrale aandachtspunten in de werking van Casablanco. Groen en duurzam bouwen zijn grote uitdagingen voor de bouwsector en hefbomen voor duurzame tewerkstelling van de doelgroep. Gezien de staat van de woningen in de achtergestelde wijken en de vaak precaire middelen van de gezinnen ter beschikking hebben, is deze uitdaging des te groter.

Casablanco investeerde heel wat tijd en energie in de opbouw van zowel theoretische als praktische kennis op het vlak van eco-renovatie en de energie-efficiënte van gebouwen. Voor de keuze van de materialen sensibiliseert de vereniging haar klanten om zo goed als mogelijk gebruik te maken van duurzame en ecologische materialen.

Referencies

Casablanco

François Malherbelaan 42
1070 Anderlecht
Tel 02 527 57 75 – Fax 02 527 49 43 - info@casablanco.be
fotos : Jérôme Hubert