Sociale economie bestaat uit economische activiteiten van o.a. coöperatieven en verenigingen, en draagt enkele basisprincipes hoog in het vaandel:

  • voorrang geven aan arbeid op kapitaal,
  • beheersautonomie nastreven,
  • dienstverlening aan de leden en aan de gemeenschap is belangrijker dan winst,
  • democratische besluitvorming bewerkstelligen

Sociale economie

Met een opleidende tewerkstelling voor de doelgroepwerknemers en met activiteiten die een antwoord bieden op sociale noden, situeert Casablanco zich in de sociale economie. Hoewel economische motieven nooit de bovenhand halen op sociale doelstellingen, is Casablanco afhankelijk van eigen inkomsten als aannemer om haar bestaan te verzekeren.

« Een beetje zoals een grand-ecart», antwoord ik weleens ironisch als men mij de vraag stelt wat het betekent om te ondernemen in de sociale economie. Een ietwat ongemakkelijke spreidstand tussen het koesteren van maatschappelijke en economische idealen en het moeten maken van strategische keuzes. Tussen het organiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening en de voortdurende nood aan rendement. Kortom, een grand-ecart tussen cijfers en mensen.

Wanneer ondernemen in de sociale economie «een beetje zoals een grand-ecart» is, dan is de souplesse waarmee een organisatie deze spreidstand ondergaat, misschien wel de graadmeter van haar succes en continuïteit. En meer dan van structuren, procedures en strategische keuzes is ook deze lenigheid het resultaat van mensen. Van hun dagelijkse inzet om theorie en idealen om te zetten in praktijk, er voor te zorgen dat eenieder, hoe “incompetent” de arbeidsmarkt hen ook mag beschouwen, deel kan uitmaken van de realisaties en projecten die we ondernemen.

uittreksel van het jaarverslag 2013, Pieter Dehon, directeur

Voor meer informatie over de sociale economie:

Casablanco

François Malherbelaan 42
1070 Anderlecht
Tel 02 527 57 75 – Fax 02 527 49 43 - info@casablanco.be
fotos : Jérôme Hubert