shadow

ONZE WERVEN ZIJN OPNIEUW GESTART
Beste partners, beste klanten,
Na meer dan 7 weken lockdown zijn onze werven geleidelijk teruggestart. Natuurlijk niet zonder de nodige preventie-maatregelen.
We focussen nu op het afronden van alle werven die in maart loopten en die we toen hebben moeten stoppen. 

Vanaf nu zijn we opnieuw beschikbaar om jullie renovatieprojecten te bestuderen, met de nodige zorg tegen het covid. 
Ook zijn onze begeleiders opnieuw beschikbaar voor werkzoekenden. 

Tot binnenkort!

Casablanco in het kort

Casablanco is een vereniging, die al 17 jaar actief is in de sector van sociale economie. De organisatie behartigt een dubbele opdracht: de socio-professionele begeleiding en inschakeling van langdurig en kortgeschoolde werkzoekenden, én de verbetering van de woonleefomgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in het bijzonder in de achtergestelde wijken. Gedurende hun pedagogische begeleiding bij Casablanco zijn de arbeiders omkaderd en gevormd op de werven. Ze volgen ook opleidingen in relatie tot hun individuele beroepsproject. Na hun traject bij Casablanco, zij ze klaar om een duurzame tewerkstelling werk aan te vatten, hoofdzakelijk in de bouwsector.

Missie

 • De socio-professionele inschakeling van mensen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt
 • De verbetering van het woon-en leefkader in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, voornamelijk in de achtergestelde wijken.

Visie

Strijd tegen sociale uitsluiting door economische participatie en tewerkstelling

Waarden

 • Recht op arbeid
 • Participatie
 • Inclusie
 • Solidariteit
 • Actief burgerschap
 • Verantwoordelijkheid

Medewerkers

Jaarlijks werken er gemiddeld 70 mensen bij Casablanco. Het team bestaat uit 50 doelgroep werknemers, 8 instructeurs en algemene coördinatiestaf.

Casablanco telt niet minder dan 20 verschillende nationaliteiten. Deze superdiversiteit is het resultaat van een bewuste politiek en weerspiegeling van de stedelijke realiteit en voortdurende immigratie waarin Casablanco actief is. Meldenswaardig is ook dat deze diversiteit zich niet beperkt tot het doelpubliek maar evenzeer op stafniveau aanwezig is.

Erkenningen

 • Casablanco is erkend als PIOW (Plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van werkgelegenheid) bij het Brusselse ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid.
 • Casablanco is erkend op federaal niveau als maatschappelijke onderneming in sociale economie.
 • Casablanco is geregistreerd als aannemer.
 • Casablanco heeft de erkenning om deel te nemen aan openbare aanbestedingen.
 

Casablanco

François Malherbelaan 42
1070 Anderlecht
Tel 02 527 57 75 – Fax 02 527 49 43 - info@casablanco.be
fotos : Jérôme Hubert